۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد Koton - Kadın & Erkek Tekstil
6 روز 9 ساعت 
Koton - Kadın & Erkek Tekstil
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد MANGO - Kadın & Erkek Koleksiyonu
4 روز 9 ساعت 
MANGO - Kadın & Erkek Koleksiyonu
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Nine West & Aldo - Yaz & Kış Koleksiyonu
3 روز 9 ساعت 
Nine West & Aldo - Yaz & Kış Koleksiyonu
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim
4 روز 9 ساعت 
Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim
۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد İnci - Kış Koleksiyonu
5 روز 9 ساعت 
İnci - Kış Koleksiyonu