۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد U.S. Polo Assn. - Çocuk Koleksiyonu
3 روز 9 ساعت 
U.S. Polo Assn. - Çocuk Koleksiyonu
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim
4 روز 9 ساعت 
Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim