۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد MANGO - Kadın & Erkek Koleksiyonu
2 روز 12 ساعت 
MANGO - Kadın & Erkek Koleksiyonu
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Oxxo - Kadın Tekstil
1 روز 12 ساعت 
Oxxo - Kadın Tekstil
۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد Koton - Kadın & Erkek Tekstil
4 روز 12 ساعت 
Koton - Kadın & Erkek Tekstil
۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Kış Aksesuar Trendleri
1 روز 13 ساعت 
Kış Aksesuar Trendleri
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim
2 روز 12 ساعت 
Blackspade & Thermoform - Termal İç Giyim
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Outdoor - Şehir Modası
12 ساعت 
Outdoor - Şehir Modası
۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد Soho & Shoesize & Soho-Men : Büyük Fırsat
1 روز 11 ساعت 
Soho & Shoesize & Soho-Men : Büyük Fırsat
۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد İnci - Kış Koleksiyonu
3 روز 12 ساعت 
İnci - Kış Koleksiyonu